Зробити стартовою Додати в обране Написати листа

Кнопка сайту:

Головна Проповiдi Символ Віри

Символ Віри

СИМВОЛ ВІРИ був складений Святими Богоносними Отцями Церкви Першого та Другого Вселенського Соборів. На Першому Вселенському Соборі були написані перші сім членів Символу, на Другому – інші п’ять. Перший Вселенський Собор відбувся в м. Нікеї в 325 році від Різдва Христового для затвердження апостольського вчення щодо Сина Божого проти неправильного вчення Арія, який вважав, що Син Божий створений Богом Отцем і тому не є істинним Богом.

Другий Вселенський Собор відбувся в Константинополі в 381 році від Р.Х. для затвердження апостольського вчення щодо Святого Духа проти лжевчення Македонія, який відкидав Божественну гідність Духа Святого

Віра дає людині духовний зір, який допомагає бачити та розуміти суть того, що відбувається навколо, як і для чого все створено, яка мета життя, що правильно, а що ні, до чого треба прагнути та інше.

 

 

СИМВОЛ ВІРИ – це молитва, в якій у стислих та точних словах викладені основні Істини Православної Віри.

Символ Віри складається з 12 членів.

1-й говорить щодо Бога Отця;
2-й по 7-й – про Бога Сина;
8-й – про Бога Духа Святого;
9-й – про Церкву;
10-й – про хрещення;
11-й та 12-й — про воскресіння мертвих та вічне життя.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

СИМВОЛ ВІРИ був складений Святими Богоносними Отцями Церкви Першого та Другого Вселенського Соборів. На Першому Вселенському Соборі були написані перші сім членів Символу, на Другому – інші п’ять. Перший Вселенський Собор відбувся в м. Нікеї в 325 році від Різдва Христового для затвердження апостольського вчення щодо Сина Божого проти неправильного вчення Арія, який вважав, що Син Божий створений Богом Отцем і тому не є істинним Богом.

Другий Вселенський Собор відбувся в Константинополі в 381 році від Р.Х. для затвердження апостольського вчення щодо Святого Духа проти лжевчення Македонія, який відкидав Божественну гідність Духа Святого. По цим двом містам, в яких відбулися ці Вселенські Собори, СИМВОЛ ВІРИ носить назву Нікейсько-Цареградського.

ТЕКСТ СИМВОЛУ ВІРИ

Церковнослов’янською

Українською

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым   же всем и невидимым.

Вірую, в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от  Отца рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога  истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився, перше всіх віків: Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, нествореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и   воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Він для нас людей, і заради нашого спасіння, зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена.

І розп’ятий був за нас, при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований.

5. И воскресшаго в третий день, по писанием.

І воскрес на третій день, як було Написано.

6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.

І вознісся на Небо, і сидить праворуч Отця.

7 И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не  будет конца.

І знову прийде у славі, судити живих і мертвих, і царству Його не буде кінця.

8. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже  со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

І в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином, однакове поклоніння, і однакова слава, що говорив через пророків.

9. Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів.

11. Чаю воскресения мертвых,

Чекаю воскресіння мертвих.

12. И жизни будущаго века.

І життя будучого віку.

Аминь

Амінь.

У ЩО МИ ВІРИМО

Ми починаємо Символ словом „вірую” тому, що зміст наших переконань базується не на зовнішньому досвіді, але на сприйнятті нами Істин, відкритих Богом. Оскільки предмети та явища духовного світу неможливо перевірити лабораторним досвідом та логічно довести – вони входять у сферу особистого релігійного досвіду людини.

Але, чим більше людина досягає успіху в духовному житті, тим більше дозріває в ній особистий духовний досвід і тим більше ясною та безспірною робиться для неї Істина. Таким чином, віра робиться для віруючої людини річчю її особистого досвіду.

Ми віруємо та сповідуємо те, що Бог є повнота досконалості. Він є Дух найдосконаліший, який немає початку, вічний, всемогутній та премудрий. Бог є скрізь, все бачить та знає раніше, ніж щось відбудеться. Він безкінечно добрий, справедливий та всесвятий. Він нічого не потребує та є першопричина всього існуючого.

Ми віруємо та сповідуємо те, що Бог є єдиним за сутністю та троїстий в Лицях чи Іпостасях: Отець, Син та Дух Святий є Трійця, єдиносущна та нероздільна. Отець не народжується та не сходить від іншого Лиця, Син предвічно народився від Отця, Дух Святий предвічно сходить від Отця.

Ми віруємо та сповідуємо те, що всі Лиця чи Іпостасі Бога рівні між Собою за Божественною досконалістю, величчю, владою та славою – ми віруємо та сповідуємо, що Отець є істинний вседосконалий Бог, й Син є істинний вседосконалий Бог, й Дух Святий є істинний вседосконалий Бог. Тому в молитвах одночасно прославляємо єдиного Бога: Отця, Сина, і Святого Духа.

Ми віруємо та сповідуємо те, що весь видимий та невидимий світ сотворений Богом. Спочатку Бог створив невидимий, великий ангельський світ, званий у Біблії „небо”, потім – наш матеріальний чи фізичний світ (в Біблії – „землю”). Фізичний світ Бог створив з нічого, але не відразу, а поступово протягом періодів, що звуться в Біблії „днями”. Бог створив світ не за необхідністю чи потребою в ньому, але за Своїм всеблагим бажанням, аби й інші, створені Ним істоти насолоджувалися життям. Будучи безкінечно добрим, Бог все створив добрим. Зло в світі діється від зловживання свободою, якою Бог наділив ангелів та людей. Так, диявол та біси колись були добрими ангелами, які стали бісами, були вигнані з раю та утворили своє темне царство, що зветься пеклом. З тих пір вони підбивають людей на гріх та є ворогами нашого спасіння.

Ми віруємо та сповідуємо те, що Бог утримує у своїй владі, тобто Він усім керує та все веде до благої мети. Бог любить нас та турбується про нас. Тому нічого лихого не може статися з людиною, яка сподівається на Бога.

Ми віруємо та сповідуємо те, що Син Божий, Господь наш Ісус Христос, для нашого спасіння зійшов з Небес на землю та втілився від Святого Духа та Діви Марії. Він, будучи Богом від вічності, в дні царя Ірода прийняв наше людське єство – душу й тіло, й тому Він є водночас істинний Бог та істинна людина – Боголюдина. Він в одному Божому Лиці поєднує два єства, Боже та людське. Ці два єства назавжди перебуватимуть в Ньому без змін, не зливаючись та не перетворюючись одне в одне.

Ми віруємо та сповідуємо те, що Господь наш Ісус Христос, живучи на землі, Своїм учням прикладом та чудесами просвітив світ, тобто навчив людей, в що вони повинні вірити та як повинні жити аби успадкувати життя вічне. Своїми молитвами до Отця, здійсненими виконанням волі Його, стражданнями та хресною смертю Він переміг диявола, викупив світ та людей від гріха та смерті. Своїм воскресінням з мертвих Він поклав початок першому воскресінню. Вознісшись з плоттю на Небо, що відбулося на 40-й день після воскресіння, Господь наш Ісус Христос сів „праворуч Бога Отця”, тобто прийняв як Боголюдина одну владу зі своїм Отцем й з тих пір разом із Ним керує долями світу.

Ми віруємо та сповідуємо те, що Дух Святий, який сходить від Бога Отця, від початку світу разом із Отцем та Сином дає тварям буття, життя та всім керує. Він є джерело духовного благодатного життя як для ангелів, так і для людей, й Духу Святому належить слава та поклоніння нарівні з Отцем та Сином. Дух Святий у Старому Заповіті говорив через пророків, потім, на початку Нового Заповіту, говорив через Апостолів, і нині діє в Христовій Церкві, наставляючи в істині її пастирів та православних християн.

Ми віруємо та сповідуємо те, що Ісус Христос, для спасіння усіх віруючих у Нього, створив на землі Церкву, послав на апостолів Духа Святого в День П’ятидесятниці. З тих пір Дух Святий перебуває в Церкві, в цьому благодатному суспільстві чи спільноті віруючих християн, та зберігає її в чистоті Христового вчення. Крім того, благодать Духа Святого, яка перебуває в Церкві, очищує тих, хто кається в гріхах.

Ми віруємо та сповідуємо те, що Церква є єдина, свята, соборна та апостольська. Вона єдина тому, що всі православні християни, хоча й належать до різних національних помісних церков, складають одну родину разом із ангелами та праведниками на Небесах. Єдність Церкви тримається на єдності віри та благодаті. Церква Свята тому, що вірні її діти освячуються словом Божим, молитвою та священними таїнствами. Церква є соборною тому, що призначена  для людей усіх часів та всіх національностей. Церква є апостольською тому, що вона зберігає апостольське вчення та апостольську священицьку спадковість, яка з апостольських часів безперервно до нашого часу передається від єпископа до єпископа в таїнстві висвячення. Церква, за словом Господа Спасителя, перебуватиме нездоланною для ворогів її до кінця світу.

Ми віруємо та сповідуємо те, що в таїнстві хрещення прощаються віруючому всі гріхи, та що через це таїнство віруючий стає членом Церкви. Члену Церкви відкритий доступ і до інших рятівних її таїнств. Так, у таїнстві миропомазання дається віруючому благодать Святого Духа; у таїнстві покаяння чи сповіді прощаються гріхи, скоєні після хрещення; в таїнстві причастя під час Літургії, віруючі причащаються істинного Тіла та Крові Христової; в таїнстві вінчання встановлюється нерозділюваний союз між чоловіком та жінкою; в таїнстві священства висвячуються служителі Церкви: диякони, священики та єпископи; а в таїнстві соборування подається зцілення від духовних та фізичних хвороб.

Ми віруємо та сповідуємо те, що перед кінцем світу Ісус Христос, в супроводі ангелів, знову прийде на землю в славі. Тоді всі за Його словом воскреснуть із мертвих, тобто відбудеться чудо, в якому душі померлих людей повернуться в їхні тіла, і всі померлі оживуть. При загальному воскресінні, тіла праведників, як воскреслих, так і живих, відновляться та стануть одухотвореними за образом та подобою воскреслого тіла Христового. По воскресінні, всі люди предстануть на суд Божий. Аби кожному отримати відповідно тому, що він робив, коли жив. Після суду грішники підуть у муку вічну, а праведники – в життя вічне. Так почнеться Царство Христа, якому не буде кінця.

Заключним словом АМІНЬ ми віруємо та сповідуємо те, що ми всім серцем приймаємо та визнаємо істинним це сповідання православної віри.

СИМВОЛ ВІРИ читається людиною, що приймає хрещення (оглашенним) під час здійснення таїнства хрещення. При хрещенні дитини СИМВОЛ читається її хресними батьками. Крім того, СИМВОЛ ВІРИ співається в храмі за Літургією та читається щоденно під час ранкових молитов.

Уважне читання СИМВОЛУ має велике значення для нашої Віри. Це відбувається тому, що СИМВОЛ ВІРИ не є звичайною віросповідною формулою - а молитвою. Говорячи з молитовним настроєм слово „вірую” та інші слова СИМВОЛУ,  ми оживлюємо та скріплюємо нашу віру в Бога та в усі ті Істини, які є в СИМВОЛІ. Ось чому так важливо православним християнам щоденно, чи в крайньому разі регулярно читати Символ віри.

 

Поділитися:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Нагадування патріоту


Нагадування патріоту. Ватні заходи в Україні

Насилие, деньги и секс в жизни Романа Шухевыча

Дмитро Корчинський. Поезії

Катехізис БРАТСТВА

Історія України ХХ ст.

Останні коментарі

Батальон Шахтарськ. Бій в Мар'їнці

Вступай до добровольчих загонів на захист України!

Атака на "Русское Радио"

В пошуках невідомого: об'єкт "Чорнобиль-2"

Хмара тегів