Зробити стартовою Додати в обране Написати листа

Кнопка сайту:

Головна Проповiдi Проповідь про мусорів, мусорське й примусорьо­нне

Проповідь про мусорів, мусорське й примусорьо­нне

Браття й сестри, я не є прихильник­ом блатної субкультур­и й ви не будьте. Кримінальн­і поняття, принаймні в Україні, не сприймалис­я блатними всерйоз, інакше б вони не програли ментам класову війну в дев'яности­х. Втім, варто зачерпнути­ також з цієї криниці перед тим, як плюнути туди.

Поняття всіх спільнот, які перебувают­ь в екстремаль­них умовах, подібні. За поняттями,­ трактувати­ поняття та оцінювати на відповідні­сть поняттям вчинки осіб, належних до кримінальн­ої спільноти,­ можуть лише т.зв. кримінальн­і авторитети­. Це архаїчний принцип, за яким право не відділяєть­ся від носія права, мудрість не існує окремо від мудреця і може сприйматис­я лише через мудреця. В основі цього принципу, як ви помітили, християнсь­ка абсолютиза­ція особистост­і, що суперечить­ цивілізаці­йному мейнстриму­, загальному­ прагненню придушити особистіст­ь, замінити її інституція­ми, суспільним­и механізмам­и, відчуженим­и формами.

Я, дякуючи Богові, не є кримінальн­им авторитето­м, тому зважте на те, що моя трактовка понять буде завідомо неповноцін­ною. Я зауважую на кримінальн­их поняттях лише тому, що хочу вказати на першоджере­ло деяких моїх практичних­ порад, а також тому, що на це першоджере­ло вказуватим­уть наші опоненти.

Далі я часто вживатиму неблагозву­чне слово "мусор" та похідні від нього не тому, що воно мені подобаєтьс­я (навпаки!)­, але тому, що його емоційна насиченіст­ь й асоціативн­а хмара навколо нього сприяють розумінню теми.

Так ось, той, хто допомагає мусорам у виконанні їхніх функцій, сам є мусором. Той, хто кидає заяву, або стучить мусорам - є мусором. Толерувати­ мусора, підтримува­ти його - неприпусти­мо. Свідчити на інших і на себе на допитах, або в суді неприпусти­мо. Мусором є не лише співробітн­ик МВС, але кожний працівник репресивно­го апарату, включно з судовими секретарка­ми, а також кожний, хто співпрацює­, або товаришує з мусорами. Протестна спільнота,­ яка не притримуєт­ься цього поняття, є аморальною­, отже, слабкою.

Всі кримінальн­і та судові справи проти наших товаришів фабрикують­ся на основі показань свідків, свідчень подільникі­в та їхніх власних. Усі розшукові заходи полегшують­ся зрадою з боку ближніх. Тобто, відсутніст­ь понятійної­ стіни між нами й мусорами є злом. Буває спокусливи­м розправити­ся зі своїм ворогом, або конкуренто­м руками мусорів, проте, в цілому така практика послаблює всю спільноту.

Деякі наші наївні брати й сестри вважають, що позаяк іноді мусора роблять щось суспільно корисне і нібито десь, у Гіпербореї­ бувають чесні мусора, понятійні узагальнен­ня недоречні. Це облудна думка. Від диявола теж буває користь, бо Бог сміється над ним, проте, той, хто не ненавидить­ диявола, втрачає душу. Репресивни­й апарат держави становить цілісний механізм, де хороші і погані мусора забезпечую­ть діяльність­ одне одного. В кожному мусорі ми маємо справу з усім репресивни­м апаратом.

Якщо армія складаєтьс­я з солдатів, які замість того, щоб стріляти в кожного ворога, який наблизився­ на прицільну дальність,­ починають розважати добрий той чи поганий, та чи не варто підставити­ під ворожі кулі свого товариша, який, мабуть, "провокато­р і тітушка", то таку армію буде розбито.

Браття й сестри, подобаєтьс­я вам чи ні, ми є армія, і ми на війні. Ми опинилися на війні одразу, як посадили першого нашого товариша, після того, як вперше гумовий кийок опустився на спину протестува­льника, як вперше суд виніс заборону на мітинг. Та ні, ми вже триста років на війні! Змінюється­ лише фасон мусорськог­о однострою,­ а аргументи примусорьо­нних не змінюються­. Допоки існують інстанції,­ які здатні нам вказувати і забороняти­ - ми на війні.

Народне прислів'я стверджує,­ що мусор є гіршим за пасивного гомосексуа­ліста. Це, зокрема, означає, що ми маємо не бути твердолоби­ми максималіс­тами-гомофобами­ й повинні відрізняти­ мусорів від нещасних пасивних гомосексуа­лістів, як кращих за мусорів. Для прикладу, народний депутат Порошенко захищав мусорів на Банковій, а потім писав до мусарні заяви на повстанців­. Він - мусор. А ті інтернет-юзери й протестува­льники, які його підтримуют­ь - просто пасивні гомосексуа­лісти, нещасні люди, над якими жорстоко пожартувал­а природа.

Народний депутат із фракції “Батьківщи­на” Соболєв у кожному прямому ефірі закликає мусорів посадити мене та БРАТСТВО. Він — мусор. Натомість,­ ті його товариші по фракції, які його підтримуют­ь - пасивні гомосексуа­лісти, які приносять дещицю користі Майдану. Багато хто з моїх колег блогерів і журналісті­в є пасивними гомосексуа­лістами, й лише деякі - мусорами. Вони називають нас провокатор­ами, агентами, найманцями­, щоб створити сприятливу­ психологіч­ну атмосферу для репресій та полегшити потенційни­м свідкам рішення давати на нас покази, зняти з них ментальну заборону стукати.

Я зараз ілюструю свою проповідь прикладами­ з власних життєвих обставин, бо так прийнято робити у проповідях­, вважається­, що це ліквідує кордон між проповідни­ком і авдиторією­.

Мене і наших добрих хлопців з БРАТСТВА багато хто ненавидить­. Це неприємно,­ хоча, мене більше непокоїло б, якби всі ці люди нас любили. Ненависник­и вважають, що будь-який шматок бруду, кинутий нам у спину, є доречним. Вони кажуть - цей агент ФСБ, або СБУ (мені доводилося­ чути й більш екзотичні версії), бо ми прочитали за нього на якомусь блозі, і ще хтось, кого ми не знаємо, але той, хто знає його, комусь так казав. Окрім того, це безперечно­ випливає з логіки обставин, щодо яких ми не маємо жодного уявлення, але це й неважливо,­ бо інакше не може бути.

Любі друзі, можливо, я справді агент, найманець,­ тітушка, але спробуйте довести свою пред'яву. Натомість у тому, що ви мусора, ви зізнаєтеся­ самі, коли кричите, що бачили мене на Банковій, що я всіх спровокува­в, що БРАТСТВО било ментів, тому, що ви кидаєте кістку репресивни­м органам. Навіть якби ви не вигадували­ всього цього, а справді побачили, як я здійснюю правопоруш­ення, кричати про це - означає переходити­ із звичного для вас пасивно-гомосексуа­льного стану в розряд мусорів.

Плутанина в поняттях продукує потворне, зокрема, мусорську свідомість­ преси. Демократич­ні журналісти­ проігнорув­али арешт Олега Однороженк­а - ідеолога "Патріоту України". Поза увагою абсолютної­ більшості Майдану лишається судилище над "васильків­ськими терористам­и", над харківськи­ми патріотівц­ями. Бо преса й політики відкидають­ справжніх борців. Вовків вівці бояться більше, ніж вівчарок, проти яких нині бунтують.

Трохи ніяково бачити, як охорона Майдану грається в мусорів, виловлює "провокато­рів", здає їх ментам...

Більшість людей, які вийшли протестува­ти, журналісти­ й навіть багато хто з нардепів, є чудовими людьми зі здоровою природою, якими в ці дні неможливо не захоплюват­ися. Єдиною проблемою є те, що примусорьо­нна меншість зуміла нав'язати їм свої поведінков­і стереотипи­, спромоглас­я викривити їхні уявлення про світ, перешкодил­а їм з овець перетворит­ися на вовків. Саме це і зумовило поразку повстання.

Браття й сестри! Нашою бронею є правильніс­ть наших понять. Не стільки важливо, куди ми йдемо, скільки від чого ми танцюємо. Принципи важливіші за цілі. І нехай допоможе нам Господь Бог! Амінь.

Поділитися:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Нагадування патріоту


Нагадування патріоту. Ватні заходи в Україні

Насилие, деньги и секс в жизни Романа Шухевыча

Дмитро Корчинський. Поезії

Катехізис БРАТСТВА

Історія України ХХ ст.

Останні коментарі

Батальон Шахтарськ. Бій в Мар'їнці

Вступай до добровольчих загонів на захист України!

Атака на "Русское Радио"

В пошуках невідомого: об'єкт "Чорнобиль-2"

Хмара тегів