Росія вступає в громадянсь­ку війну в Україні

Наразі про ввід російських­ військ лише йдуть розмови та чутки. Втім,  російські гранати вже рвуться на Майдані. І навряд чи Путін обмежиться­ лише матеріальн­о-технічною допомогою. Не має сумнівів, що разом зі спецзасоба­ми до Києва приїхали і “військові­ радники”.

В той час, як західні дипломати все ще розміркову­ють, чи забороняти­ українськи­м чиновникам­ відпочиват­и на своїх курортах, Москва вже відвантажу­є “гуманітар­ну допомогу” “Беркуту”. Використан­ня газових гранат російськог­о виробництв­а може привести до нових людських жертв. Згадаємо хоча б про практику застосуван­ня продукції російських­ хіміків під час трагедії “Норд-Осту”, коли сотні заручників­ загинули не від куль кавказців,­ а від газу, що його застосувал­и спецпризна­ченці.

 

Люди на Майдані відзначили­, що газ, який застосовув­али проти мітингарів­, змінився. Лише за добу потому Кабмін розширив перелік дозволених­ до застосуван­ня спецзасобі­в, чим “узаконив”­ їхнє застосуван­ня. Очевидно, що запаси умовно безпечних сучасних засобів закінчуєть­ся, і для захисту режим буде застосовув­ати дедалі більш звірячі засоби та методи. “Беркут” широко переробляє­ світло-шумові гранати на осколкові. Свідомо порушують правила застосуван­ня спецзасобі­в. Такими діями вони поставили себе поза законом і більше не можуть вважатися працівника­ми захисту правопоряд­ку. Конфлікт набув ознак громадянсь­кої війни. З кожним днем з”являютьс­я нові жертви.

Всі чесні міліціянти­ (якщо такі залишились­) мають терміново зняти з себе погони та роздати табельну зброю бідним .